• Caniatâd cynllunioCyflwyno cais am ganiatâd, cyflwyno sylwadau ar gais a chyngor ar brosiectau cyffredin
  • Canllawiau cynllunioCanllawiau manwl ar y gyfraith gynllunio
  • Cynlluniau datblyguSut mae awdurdodau cynllunio’n bwriadu datblygu tir
  • Rheoliadau adeiladuRheolau ynghylch adeiladu neu addasu adeiladau, cyngor ar brosiectau cyffredin

Diwedderaf