• Caniatâd cynllunio

    Cyflwyno cais am ganiatâd, cyflwyno sylwadau ar gais a chyngor ar brosiectau cyffredin

  • Canllawiau cynllunio

    Canllawiau manwl ar y gyfraith gynllunio

  • Cynlluniau datblygu

    Sut mae awdurdodau cynllunio’n bwriadu datblygu tir

  • Rheoliadau adeiladuRheolau ynghylch adeiladu neu addasu adeiladau, cyngor ar brosiectau cyffredin

Diwedderaf