• Cynllunio a strategaeth addysg a sgiliau

  Ein cynlluniau ac adolygiadau

 • Gwerthuso darparwyr addysg

  Categoreiddio ysgolion, mesurau perfformiad ac arolygu

 • Gymraeg mewn addysg

  Hyfforddiant iaith Gymraeg ac addysg cyfrwng Cymraeg

 • Ôl-16 addysg a sgiliau

  Addysg bellach ac uwch, dysgu a hyfforddiant oedolion

 • Rhedeg a rheoli ysgol

  Cyllidebau, cyllid, casglu data, dyddiadau tymor a derbyniadau