LLYW.CYMRU LLYW.CYMRU

Gwasanaethau a gwybodaeth Llywodraeth Cymru

 • Rhyngwladol a'r UE

  Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, twristiaeth, Brexit

 • Tai

  Gosod eich eiddo, help i fod yn berchen ar gartref, benthyciadau i wneud gwelliannau i’ch cartref

 • Trafnidiaeth

  Pasys bws, gwella ffyrdd, cynlluniau trafnidiaeth lleol, beicio a cherdded

 • Y celfyddydau, diwylliant a chwaraeon

  Amgueddfeydd, yr amgylchedd hanesyddol a nofio am ddim

 • Y Gymraeg

  Tribiwnlys y Gymraeg, hyrwyddo’r Gymraeg

 • Y môr a physgodfeydd

  Y gronfa forol a physgodfeydd, trwyddedau pysgota, cadwraeth forol

 • Y sector cyhoeddus

  Llywodraeth leol, cymorth gwladwriaethol, cyrff cyhoeddus

 • Yr amgylchedd a’r newid yn yr hinsawdd

  Ailgylchu, llifogydd, llygredd ac allyriadau

Ar y gweill

Paratoi Cymru
Paratoi Cymru
Yr hyn rydym yn ei wneud I baratoi am Brexit heb gytundeb
Rhoi organau
Rhoi organau
Siaradwch am eich penderfyniad, neu efallai y bydd rhywun arall yn siarad ar eich rhan
Talu llai o Dreth Gyngor
Talu llai o Dreth Gyngor
Ydych chi’ngymwys i dalu llai o Dreth Gyngor?
Cyllid myfyrwyr
Cyllid myfyrwyr
Paid â gadael i arian dy atal rhag mynd i brifysgol